Scroll naar beneden voor alles over onze
behandelingen en trainingen

Behandelingen en trainingen binnen Inpraktijk: 

Individuele therapie
Gezinstherapie
Relatietherapie
Coaching
Traumabehandeling
Psychiatrisch consult of onderzoek
Emotionally Focused Therapie (EFT)
Gezinstrainingen 

Individuele therapie: 
Ben je vastgelopen, wil je weten waar bepaalde klachten vandaan komen en hier verandering in aanbrengen, dan kun je middels individuele gesprekken hiermee aan de slag. Samen zullen we uitzoeken waar mogelijke blokkades zitten of zijn ontstaan , situaties vroegtijdig (h)erkennen en mogelijk anders beleven of aanpakken. Ik geloof in de autonomie van mensen. Inzicht neemt onmacht weg, waardoor mogelijke stress kan verminderen. 

Elk individu maakt deel uit van meerdere systemen. Systemen als het gezin van herkomst, de partnerrelatie, vriendenkring, opleiding en werkomgeving. Al onze ervaringen in contact met anderen beïnvloeden onze beleving, verwachtingen, overtuigingen en gedragingen. Wat we meemaken vormt ons.  Bij overstijgen van de draagkracht en bij langdurig tekortkomen in belangrijke behoeften, kunnen dan allerlei klachten ontstaan. 

Een greep uit de thema’s waar individuele therapie op gericht kan zijn: 
het omgaan met problemen in relatie met familieleden, vrienden of werkrelaties, versterking van het zelfbeeld,
hulp bij problemen met de overgang naar een andere levenfase, zoals bijvoorbeeld losmaking bij jongvolwassenheid 
verwerken van negatieve ervaringen uit de jeugd, omgaan met frustratie angst - en stemmingsklachten, piekeren en psychosomatische klachten. 


Relatie- en gezinstherapie: 
Deze therapie wordt ook wel systeemtherapie genoemd. Relatie- en gezinstherapeuten kijken vooral naar wat er gebeurt tussen mensen. Hoe zij over elkaar denken, wat zij van elkaar verwachten, hoe ze elkaars gedrag begrijpen, hoe zij communiceren en zich naar elkaar gedragen. Deze manier van omgaan is vaak in de loop van jaren gegroeid tot min of meer stabiele patronen. Deze patronen kunnen veiligheid en verbondenheid in een relatie of gezin geven, maar ook conflicten of verwijdering van elkaar. De therapie is erop gericht deze patronen in de omgang met elkaar te verhelderen en waar mogelijk te doorbreken. Naast wat er niet goed gaat, wordt aandacht besteed aan de positieve, krachtige kanten van de relatie of het gezin. 


Coaching:
Bij Inpraktijk kun je ook terecht voor coaching. Je kunt bijvoorbeeld vragen hebben die betrekking hebben op versterking van competenties, loopbaanplanning, het hanteren van conflicten in vriendschappen en/of in samenwerking met collega’s. 


Traumabehandeling :
EMDR is een vorm van Traumabehandeling en staat voor ‘Eye Movement Desensitization and Reprocessing’ en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen en trauma’s te verwerken.
Na pesterijen, een ongeluk, mishandeling of andere heftige gebeurtenissen ontstaan vaak klachten. Zowel kinderen als volwassenen kunnen last krijgen van flashbacks (‘filmpjes’ die maar blijven terugkomen), slaapproblemen, nachtmerries, lusteloosheid, prikkelbaarheid of andere klachten. 
Door toepassing van EMDR neemt de (emotionele) lading van herinneringsbeelden, binnen een paar sessies, af. En daarmee verminderen/ verdwijnen ook de klachten. 

Op de website van de Vereniging EMDR staat beschreven hoe de behandeling in zijn werk gaat. Zie ook voor een voorbeeldfilmpje: www.emdr.nl.

Onze EMDRtherapeut is Daphne Schoeber. 

‘Na mijn studie psychologie heb ik verschillende vervolgopleidingen gedaan. Ik ben vooral werkzaam geweest in de forensische (kinder- en jeugd)psychiatrie. Vanaf 2008 – na mijn certificering tot EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)-therapeut– pas ik deze vorm van traumabehandeling vaak toe. Heftige ervaringen kunnen een grote invloed hebben op het dagelijks functioneren. Door toepassing van EMDR is, in korte tijd, veel verbetering mogelijk. 


Psychiatrisch consult of onderzoek: 
Bij Inpraktijk werken we samen met kinder- en jeugdpsychiater Dr. A. Crijnen. Werkzaam bij verschillende instellingen, waaronder De Waag en de opvoedpoli. Mocht er gedurende onze gesprekken de wens komen voor een psychiatrisch consult, dan is deze mogelijkheid dus aanwezig. 

Emotionally Focused Therapie (EFT): 
Binnen de relatietherapie kan gekozen worden voor de therapievorm EFT.  Een bewezen effectieve therapie voor stellen die vastlopen in de relatie, bij wie het niet lukt om ruzies te doorbreken of elkaar niet voldoende begrijpen of aanvoelen op emotioneel niveau. Negatieve communicatie met je partner is vaak niet de kern van het probleem, maar een symptoom. EFT richt zich op de essentie van je relatie.
En die essentie blijkt bijna altijd: verbonden willen zijn met je partner, betrokken willen zijn bij elkaar. Ruzie wordt beschouwd als een noodkreet om contact te maken. Doordat we snel naar de essentie van de relatie gaan, is EFT een doeltreffende en effectieve relatietherapie.
Er worden drie fases doorlopen:

1) Doorbreken patronen
We zorgen dat de spanning niet meer zo oploopt. We gaan op zoek naar de negatieve patronen die de relatieproblemen in stand houden. We werken samen aan het doorbreken van die patronen en aan de verandering van jullie gedrag. 

2) Verkennen van jezelf en de ander
We geven verdieping. Nu jullie weer in gesprek kunnen komen, kunnen jullie ook weer kwetsbaar zijn en jezelf en elkaar opnieuw ontdekken. Dit geeft een nieuwe emotionele verbinding binnen de relatie, die veel veiligheid geeft en de relatie ten goede verandert. 

3) Jullie vinden nieuwe oplossingen voor oude problemen, omdat je ontdekt van jezelf en de ander wat de eigenlijke behoeften van ieder zijn. We oefenen met de nieuwe vormen van verbinding, zodat de relatietherapie blijvend effect heeft op de kwaliteit van de relatie.

EFT is uitgegroeid tot een internationaal bekende therapievorm. 


Gezinstrainingen “Puberteit Inpraktijk”:
In de groepstraining van Inpraktijk, waarin meerdere gezinnen (ouders en kinderen) bij elkaar komen wordt middels psycho-educatie, leesmateriaal en aan de hand van videofragmenten gewerkt aan inzicht en het leren van vaardigheden met als doel de onderlinge sfeer  te verbeteren. Soms kunnen spanningen hoog oplopen of discussies de overhand nemen, waardoor je binnen je gezin het gevaar loopt om in een negatieve spiraal terecht te komen. De training is voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar (ook broers en zussen) en kunnen gegeven worden op scholen en in de trainingsruimte bij Inpraktijk. 
De gezinstraining wordt gegeven door twee trainers  (Yvette en Daphne)


Loesje over puberteit:

NL8902_13NL8902_13